Fotogalérie Podporujúce Rozvoj Osobnosti a Miestne Organizácie: AMAVET, AMAVET 962, BKM Petržalka, Bratislava Monarchs, JCI Slovakia, Kunsthalle Bratislava, Lekári bez hraníc, SOIT, Toastmasters Petržalka

დასაწყისი / Toastmasters / Toastmasters Petržalka 3. stretnutie [23]

10.06.2014 Sun Dance Academy, Bratislava