Fotogalérie Podporujúce Rozvoj Osobnosti a Miestne Organizácie: AMAVET, AMAVET 962, Bratislava Monarchs, JCI Slovakia, Kunsthalle Bratislava, Lekári bez hraníc, SOIT, Toastmasters Slovakia

Úvodná stránka / AMAVET klub č. 962 / Missing maps mapathon na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre [12]

3.5.2017, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
článok: Druhý Missing maps mapathon na Slovensku