Fotogalérie Podporujúce Rozvoj Osobnosti a Miestne Organizácie: AMAVET, AMAVET 962, BKM Petržalka, Bratislava Monarchs, JCI Slovakia, Kunsthalle Bratislava, Lekári bez hraníc, SOIT, Toastmasters Petržalka

Início / Lekári bez hraníc / Missing maps mapathons / 1. Missing maps mapathon na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity [30]

10.04.2018, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity