Fotogalérie Podporujúce Rozvoj Osobnosti a Miestne Organizácie: AMAVET, AMAVET 962, BKM Petržalka, Bratislava Monarchs, JCI Slovakia, Kunsthalle Bratislava, Lekári bez hraníc, SOIT, Toastmasters Petržalka

Início / Lekári bez hraníc / Missing maps mapathons / 2. Missing maps mapathon na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity 12

20.11.2018, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity