Fotogalérie Podporujúce Rozvoj Osobnosti a Miestne Organizácie: AMAVET 962, PROMOSPRAVY

Úvodná stránka / Asociácia pre mládež, vedu a techniku / Festival vedy a techniky 15. ročník [200]

08. – 10. 11. 2012 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave