Fotogalérie Podporujúce Rozvoj Osobnosti a Miestne Organizácie: AMAVET 962, PROMOSPRAVY

Úvodná stránka / Asociácia pre mládež, vedu a techniku / Festival vedy a techniky 16. ročník [189]

14. – 16. 11. 2013 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave