Fotogalérie Podporujúce Rozvoj Osobnosti a Miestne Organizácie: AMAVET 962, PROMOSPRAVY

Úvodná stránka / AMAVET klub č. 962 / 11. kartografický deň Olomouc [29]

24.2.2017, Prírodovedecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
článok: Pozvání na 11. kartografický den Olomouc