Fotogalérie Podporujúce Rozvoj Osobnosti a Miestne Organizácie: AMAVET, AMAVET 962, Bratislava Monarchs, JCI Slovakia, Kunsthalle Bratislava, Lekári bez hraníc, SOIT, Toastmasters Slovakia

Úvodná stránka / AMAVET klub č. 962 / Missing maps mapathon na Lekárskej fakulte UK v Bratislave [9]

24.4.2017, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
článok: Prvý Missing maps mapathon na Slovensku