Fotogalérie Podporujúce Rozvoj Osobnosti a Miestne Organizácie: AMAVET, AMAVET 962, BKM Petržalka, Bratislava Monarchs, JCI Slovakia, Kunsthalle Bratislava, Lekári bez hraníc, SOIT, Toastmasters Petržalka

Inici / Lekári bez hraníc / Missing maps mapathons / Missing Maps mapathon na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave [16]

30.11.2017, Missing Maps mapathon na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave