Fotogalérie Podporujúce Rozvoj Osobnosti a Miestne Organizácie: AMAVET, AMAVET 962, BKM Petržalka, Bratislava Monarchs, JCI Slovakia, Kunsthalle Bratislava, Lekári bez hraníc, SOIT, Toastmasters Petržalka

Home / Asociácia pre mládež, vedu a techniku / Festival vedy a techniky 16. ročník 189

14. – 16. 11. 2013 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave