Fotogalérie Podporujúce Rozvoj Osobnosti a Miestne Organizácie: AMAVET, AMAVET 962, BKM Petržalka, Bratislava Monarchs, JCI Slovakia, Kunsthalle Bratislava, Lekári bez hraníc, SOIT, Toastmasters Petržalka

Home / Technická univerzita vo Zvolene / Fórum mladých geoinformatikov 2017 62

26.5.2017, Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene