Fotogalérie Podporujúce Rozvoj Osobnosti a Miestne Organizácie: AMAVET, AMAVET 962, BKM Petržalka, Bratislava Monarchs, JCI Slovakia, Kunsthalle Bratislava, Lekári bez hraníc, SOIT, Toastmasters Petržalka

Home / Spoločnosť pre otvorené informačné technológie / 8. ročník konferencie OSSConf – sekcia OpenGIS 40

Search in this set

01.07.2016 Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline