Fotogalérie Podporujúce Rozvoj Osobnosti a Miestne Organizácie: AMAVET, AMAVET 962, BKM Petržalka, Bratislava Monarchs, JCI Slovakia, Kunsthalle Bratislava, Lekári bez hraníc, SOIT, Toastmasters Petržalka

Home / AMAVET klub č. 962 / 11. kartografický deň Olomouc 29

Search in this set

24.2.2017, Prírodovedecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
článok: Pozvání na 11. kartografický den Olomouc