Fotogalérie Podporujúce Rozvoj Osobnosti a Miestne Organizácie: AMAVET, AMAVET 962, BKM Petržalka, Bratislava Monarchs, JCI Slovakia, Kunsthalle Bratislava, Lekári bez hraníc, SOIT, Toastmasters Petržalka

Home / Lekári bez hraníc / Missing maps mapathons / Missing maps mapathon na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre 12

Search in this set

3.5.2017, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
článok: Druhý Missing maps mapathon na Slovensku