Fotogalérie Podporujúce Rozvoj Osobnosti a Miestne Organizácie: AMAVET, AMAVET 962, BKM Petržalka, Bratislava Monarchs, JCI Slovakia, Kunsthalle Bratislava, Lekári bez hraníc, SOIT, Toastmasters Petržalka

Home / Lekári bez hraníc / Missing maps mapathons / Missing maps mapathon na Lekárskej fakulte UK v Bratislave 9

Search in this set

24.4.2017, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
článok: Prvý Missing maps mapathon na Slovensku